car

 

 Вештачењата од областа на машинството најчесто се поврзуваат со утврдување на  вредноста на машини и возила, товарни возила, автобуси, специјализирани возила,  приколки и полуприколки како и други вештачења во зависност од потребите на  клиентот.

 Изготвувањето на стручен Наод и Мислење кој може да допринесе во  понатамошниот  спор на тужителот, зависи пред се од уредно доставена  документација.

 Основни документи, кои се потребни при изготвување на вештачење од областа на машинството:

 • Фото документација
 • Карактеристики на машината (тип на машина, возило, име....)
 • Најголем дел од овој тип на вештачења се поврзани со изготвување на вешт Наод и Мислење поврзан со висината на штета кај возилата, настаната во сообраќајна или друг вид на незгода.

Документација која е потребна за овој тип на вештачење:

 • Записник од МВР,
 • Записник од Осигурителната Компанија,
 • Фото документација,
 • Сообраќајна книшка.

Ekonomsko

 Вештачењата од областа на материјалното, сметководствено и финансиско работење имаат особено значење, бидејќи поголем дел од судските спорови, трговски, граѓански, стопански спорови имаат потреба од ваков тип на вештачење.


Изготвувањето на стручен наод и мислење, кој може многу да допринесе во понатамошниот спор на тужителот се изработува врз основа на научни и стручни методи, технички достигнувања, стручни знаења и искуства.

Изготвувањето на стручен наод и мислење од областа на материјалното, сметководственото и финансиско работење се базира на документација приложена од страна и на тужителот и на тужениот.
Основни документи за изготвување на вешт наод и мислење се:

 •  Договор,
 •  Фактури,
 •  Изводи од сметки
 •  сметководствена евиденција (аналитичка картица)

Националната групација за судски вештачења (НГСВ) располага со стручни и вешти лица, кои можат да помогнат за што побрзо и ефикасно решавање на спорови поврзани со материјалното, сметководствено и финансиско работење.

         Најчести барања за изготвување на вешт Наод и Мислење:

 • Наплата на побарување, односно постоење на долг,
 • Надомест на штета (изгубена заработувачка по разни основи)
 • Побарувања од работен однос (неисплатени плати и придонеси од плати).
 • И сите други поврзани со финансиско и сметководтвено работење на трговските друштва, како и на спорови помеѓу физички и правни лица.

Gradeznistvo

 Вештачењата од областа на градежништвото заземаат широк спектар на градежно- архитектонски услуги. За изготвување на стручен Наод и Мислење поврзан со оваа област, потребна е достава на соодветна документација, која стручното вешто лици би ја употребило за темелно разрешување на настанатата ситуација.


Потребна документација за изготвување на Вешт Наод и Мислење од областа на градежништвото и архитектурата:

 • Договори за градба,
 • Градежна книга,
 • Градежни дневници,
 • Извештај од надлежен орган,
 • Увид на лице место,
 • Издадени дозволи,
 • Издадени решенија,
 • Проекти

Националната групација за судски вештачења (НГСВ) располага со стручни и вешти лица, кои можат да помогнат за што побрзо и ефикасно решавање на спорови поврзани со градежно- архитектонското работење.

Најчести барања за изготвување на Вешт Наод и Мислење од оваа област:

 • Обем на изведени и неизведени работи, согласно договорот за градба,
 • Штети настанати поради поплави, пожари...
 • Спроведување на детални урбанистички планови

Основи на графолошко вештачење

Графологијата претставува наука, преку која меѓу другото се анализира и утврдува автентичноста на ракописот или потписот. Ракописот/потписот е карактеристичен и единствен за секој поединец. Како што не постојат два исти отпечатоци од прст, таков е случајот и со ракописот/потписот.

Графологијата/графоскопијата е признаена вештина на утврдување на идентитетот на личноста на основа на ракопис/потпис или проценување на неавтентичноста на некој ракопис/потпис, а која се користи во криминалистката преку дадено вештачење.
Основна документација за изготвувањето на стручниот Наод и Мислење од областа на графологијата:

 • 10-15 неспорни/автентични потписи не постари од од 5-7 години ( најблиску до годината кога е напишана спорната содржина)
 • Оргинална документација
 • За потребите на доставениот предмет, доколку е потребно, вештото лице може да земе ракопис/потпис по диктат со цел утврдување на автентичноста на истиот

Најчести барања за графолошки вештачења:

 • Потпис,
 • Ракопис,
 • Бришење и преправање на оргинална содржина (реституција),
 • Отпечатоци од печат и факсимил

Вешто лице од областа на графологија
Андреј Фишиќ

web stranaСо почеток во април 2015 година, НГСВ официјално ја промовираше својата софистицирана и модерна Веб страна која претставува спој на модерното и корисното.

Целта на групацијата преку ваквиот вид на промоција е полесно доближување и запознавање на обичниот граѓанин со ваквиот тип на работа, како и олеснета комуникација на НГСВ со своите веќе постоечки клиенти.

Новото софтверско решение овозможува брз и едноставен начин на следење на предметите – од поднесување на барање, преку доделување на стручно вешто лице па се до нивното финално изготвување, се со цел клиентот да биде во секој момент вклучен  во  процесот на изготвување на својот предмет.

Довербата и успехот на досегашните клиенти, зборува за сериозноста и стручноста на нашиот тим.

ngsv so nova lokacijaСо задоволство ве информираме дека тимот на НГСВ континуирано се зголемува, а со тоа се јави и потреба да се позиционираме на нова локација во центарот на градот со поголеми простории. Со самото тоа, НГСВ уште еднаш ја потврдува својата доверба кај клиентите. и продолжува со својот стабилен и континуиран развој.

Заклучно 01.05.2015 година, услугите на НГСВ ќе можете да ги корситите на новата локација на ул. Дебарца бр. 4-1/1 Скопје-Центар (веднаш зад Здружение на Возачи) секој работен ден од Понеделник до Петок од 08:30 до 16:30 часот

ДОЗВОЛЕТЕ ДА БИДЕМЕ ДЕЛ ОД ВАШИОТ УСПЕХ

ngsv novitetiСо почеток на месец Април 2015 година, Националната групација за Судски Вештачења започнува со промовирање на низата новитети.

Еден од новитетите е пуштање во употреба на новото софтверско решение,се со цел да се подобри и олесни начинот на работа и изработка на вештчењата како и подобрување на комуникацијата со веќе постојните и новите клиенти, каде посебен фокус е ставен на грижата на корисници.

Со новото софтверско решение, клинетие во секое време ќе бидат во тек со процесот односно текот на нивниот предмет. Клиентите ќе бидат известени по електронски пат за статусот на нивниот предмет како и кога да го подигнат истиот.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

 • www.vestak.mk
 • www.procenki.mk

КОРИСНИ ДОКУМЕНТИ

 • Барање за изготвување не вешт наод и мислење
 • Барање за изготвување на процена

КОНТАКТ

Адреса:
ул. Дебарца бр. 4-1/1 1000 Скопје, Македонија
Тел:
(389) 2 322 55 99
Факс:
(389) 2 322 55 99
Веб:
Email:
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

ЗА НАС

Друштвото за вештачење и проценки, Национална Групација за Судски Вештачења (НГСВ) започна со работа во 2011та година како специјализирана компанија за изготвување на судски вештачења, супервештачења од сите области како и проценки.